Vài ca khúc mừng xuân TÂN MÃO ( 2011 ) của các tác giả Bạc Liêu

Trong khung playlist dưới đây gồm các ca khúc :

( Nghe bằng cách bấm vào khung playlist tải bằng cách bấm chuột phải vào tên bài hát )

1- Xuân mới trên quê hương Bạc Liêu .

Sáng tác Thanh Hoàng ca sĩ Phước Nguyên .

2-Tình xuân .

Nhạc Thế Phương phổ thơ Ngọc Yến ca sĩ TiênBình .

3- Bạc Liêu - Thành phố mùa xuân .

Nhạc Duy Khả lời Ngọc Yến ca sĩ Tiên Bình & Ánh Hồng .

4- Xuân Thanh Bình .

Sáng tác Nguyễn Hồng tam ca Ngọc Toàn Duy Khả Quốc Nghi .

5- Xuân và em .

Sáng tác Diệp Phát Văn ca sĩ Tứ Phúc .

6- Khúc Xuân ca .

Sáng tác Ngọc Dung ca sĩ Kiều Nghi & Ngọc Hiếu .

7- Sắc xuân thành phố mới .

Nhạc Kempeth lời Ngọc Yến ca sĩ Kim Trường .

8- Lơ đễnh mùa xuân .

Nhạc Minh Toàn lời Ngọc Yến ca sĩ Hương Giang .

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '4138' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.80.219.236' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4138','tk1q004okgge1bc8bb2na1c0k1','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-25 02:33:37','/a278211/vai-ca-khuc-mung-xuan-tan-mao-2011-cua-cac-tac-gia-bac-lieu.html')