Xem video EM GÁI BẠC LIÊU

Bấm vào khung dứoi đây để xem video
EM GÁI BẠC LIÊU

  

               Ca khúc Em gái Bạc Liêu được ghi hình trong đêm Tác giả tác phẩm tại rạp Cao Văn Lầu vào đầu năm 2007. Nhạc Thanh Hoàng phổ từ thơ của Lâm Tẻn Cuôi do Cao Trí và Kim Thu Mai thể hiện
            


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '4138' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.162.171.242' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4138','60t6uviju3hk9ffbmnf5sogav1','0','Guest','0','54.162.171.242','2018-08-17 23:33:53','/a39237/xem-video-em-gai-bac-lieu.html')